LASTING

 • Örtüyün qalınlığı: 180 mkn - 200 mkn
 • Örtüyün eni: 250 sm -1200 sm
 • Bir rulonda uzunluğu:100 m -150 m
 • İstifadə müddəti: 36, 60 ay
 • image
  UVUltrafiolet
 • image
  IRInfra Red
 • image
  ABAnit Bacterial
 • image
  EVAEthylene Vinyl Acetate
 • image
  LDLight Diffuse
 • image
  AD-AFAnti Drip-Anti Fog

LASTING - 36,60 aylıq  UV+IR+AB+EVA+LD+AF qatqılı, FULL Additive istixana (parnik) örtükləri


Hansı tip parniklər üçün nəzərdə tutulub?
Qeyd edilən məhsul əsasən,24 ay,36 ay və 60 ay müddətində istifad üçün nəzərdə tutulub.

Hansı bitki, məhsul üçün uyğundur?
Buna əsasən  müxtəlif tərəvəz( pomidor,xiyar və s) və meyvə məhsullarının istixana şəraitində yetişdirilməsi nəzərdə tutulub.

Hansı temperatur/ iqlim uyğundur? Ortalama illik gün sayının miqdarı?
Günəşin daha çox olan yerlər üçün nəzərdə tutulub.

Külək, yağış daha intensivdir?
Məhsulun tərkibində EVA məhsulunun faizi daha yüksək oldugundan,intensiv külək,güclü yagış və şaxtaya daha da həssas olan bölgələr üçün nəzərdə tutulub.

Hansı relyefdə və coğrafi məkanda parnik yerləşir? (bəzən dəniz qırağında qurulur, hava istidir, lakin tutqundur)
Bütün relyefə yararlıdır


LASTING ŞƏFFAF - Green plast istixana örtükləri

 • Yüksək müqavimət
 • İstiliyi özündə saxlayır
 • Küləyə, yağışa, doluya davamlıdır
 • Çatlaqlara davamlıdır
 • Qış aylarında istehsalın artımı (15%)
 • İstilik itgisini minimum səviyyədə saxlar
 • Günəş şüalarının bərabər paylanmasını təmin edir
 • Damcılamanın istiqamətini önlər
 • Dart Drob  ≥850

LASTING NORMAL - Green plast istixana örtükləri

 • Normal müqavimət
 • İstiliyi özündə qismən saxlayır
 • Küləyə, yağışa, doluya qarşı davamlıdır
 • Çatlaqlara qarşı quismən davamlıdır
 • İstilik itgisini qismən minimum səviyyədə saxlar
 • Günəş şüalarının bərabər paylanmasını qismən təmin edir
 • Damcılmanın istiqamətini qismən önlər
 • Dart Drob  ≥370
ÖZƏLLİKLƏR ÖLÇÜSÜ VAHİDİ STANDART
__________________________________________________________________________________
QALINLIQ 200 MİKRON EN İSO 4591 
GÖRÜNÜŞ NORMAL   TS 3782 EN 13206
__________________________________________________________________________________
MEXANİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ          
               
DARTILMADA QIRILMA MÜQAVİMƏTİ          
    Şəffaf Normal        
  MY 24 22 Mpa ASTM D882-10
  MYD 23 21 Mpa ASTM D882-10
               
QIRILMADA UZANMA            
               
  MY 575 450 % ASTM D882-10
  MYD 785 650 % ASTM D882-10
Dart-Drob testi 900 375 gr ASTM D 1709-09
_________________________________________________________________________________  
               
OPTİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ            
               
İŞIQ KEÇİRİCİLİYİ 90 68 % ASTM D1003
İşığın Diffuz  Edilməsi 65 37 % ASTM D1003
UV Keçiriciliyi 17 7 % ASTM D1003
İR ETKİNLİYİ   82 78 % TS 3782 EN 13206
               
(*) 150KLY/İL radiasiya iqlimşəraitində        

Digər xüsusiyyətlər:

Bu dəyərlər optimum istehsal şəraitində əldə edilmiş nəticələrdir, həmçinin bu xüsusiyyətlər müxtəlif məhsul ölçülərinə və ekstruziya avadanlıqlarına  görə dəyişir.

 • UV: İstixana örtüyünün günəşə qarşı davamlılığını artırır.
 • İR: Örük içərisindəki istiliyi bilərək gecə və gündüz arasındakı istilik itkisini minimum səviyyədə saxlayar.
 • LD: Günəş şüalarının içəri nüfuz etdiyində yelpik şəklində qırılaraq örtüyün hər tərəfini eyni nisbətdə aydınlatmasını təmin edir.
 • AB: İstixana içərisində bakteriyaların yayılmasının qarşısını alar, göbələk xəstəliklərini azaldar, bitkilərdə və məhsulda yüksək keyfiyyət yaradaraq istehsalın artımına səbəb olar.
 • EVA: İstixana örtüyünü çevik hala gətirirərək küləyə qarşı davamlılığı artırır və elastik xüsusiyyətini təmin edir.
 • AF: Su damlaları istixana örtüyü səthində dağılır, bitkinin səthinə damlamasının qarşısını alır.

Digər

Yeni məqalələrə, xəbərlərə ABUNƏ OLUN!

Green Plast © 2020 Bütün hüquqlar qorunur.

Veb saytı hazırlayan One Studio